top of page

Robotik Yöntemle Böbreğin Alınması- İşlem sırasında 10 kat büyütülerek elde edilen görüntüler yardımıyla etrafındaki kanser olma riski taşıyan dokularda net olarak görülür. 

Robot yardımlı laparoskopik radikal nefrektomi

 

Geleneksel açık cerrahinin aksine robotik yöntemde böbrek kanserinin çıkarılması işlemi için 1 cm ve daha küçük 3 ya da 4 adet ciltten kesi gerekir. Cerrah bu kesilerin içinden cerahi teleskop (küçük bir kamera) ve robot kolu girişli enstrümanlar yerleştirerek ameliyatı yapar, kanseri ve böbreğin tamamını çıkarır.

 

İşlem sırasında 10 kat büyütülerek elde edilen görüntüler yardımıyla etrafındaki kanser olma riski taşıyan dokularda net olarak görülür. Böbreğin tamamı etrafındaki zar ve yağlı plan alınır, ameliyat sırasında gerekli görülen yerler patolojik olarak değerlendirmek üzere gönderilir. Hastaların çoğu ameliyattan sonraki 48 içinde evine geri döner. Hastaların ameliyattan sonra bir hafta süreyle istirahat ihtiyacı olur. Yapması gerekenler hakkında bilgilendirilir. Kanser operasyonu sırasında kanama olası bir problemdir, ancak deneyimli birimlerde kanama ya bağlı herhangi bir komplikasyon olasılığı zayıftır. Kanserin tekrarlaması nadirdir.

Robotik cerrahide kanserin tamamen çıkarılıp böbreğin korumak mümkün olmaktadır. Ancak tümör çıkarılamayacak kadar büyük ise böbreğin tamamı alınır.Bu yaklaşımlar gelişmiş ülkelerde standart yaklaşımlardır.

 

bottom of page