top of page

Sertleşme problemi - PRP ve Priapus Shot, kan akışınızdan alınan doğal, rejeneratif hücreleri kullanır . 

P shot, PRP, Kök Hücre Tedavisi

PRP, kan akışınızdan alınan doğal, rejeneratif hücreleri kullanır . Bu hücreler, oldukça gelişmiş bir santrifüj kullanılarak sadece platelet açısından zengin plazmaya (PRP) rafine edilir . Platelet zengin plazmayı doğrudan penise uygulayarak, işlem yapılır Priapus Shot ( M-Shot da denir) denir. Penis pompası yani vakum kombine edilerek başarı daha da artırılır.

PRP, P-Shot ile ilgili çalışmalar eğri penisi düzeltmeye odaklanmış çalışmalardır bu nedenle, şu an itibariyle, PRP'nin ne kadar etkili olduğunu kanıtlayan yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Uygulamanın en önemli yanı alerjik reaksiyon yoktur (kendi kan plazmanızdır).

Başarılı bir Priapus Shot ™ sonrası, aşağıdaki sonuçları bekleyebilirsiniz:

Herhangi bir prosedürde olduğu gibi, sonuçlar hastadan hastaya bireysel olarak değişir. Kural olarak, işlemden hemen sonra boyutta bir artış, sertleşme ve hassasiyette artış gözlemlenebilir. Ancak, bu esas olarak enjeksiyon nedeniyle hacim etkisinden kaynaklanmaktadır. Hacimdeki ilk artış trombositlerden, kan serumundan ve büyüme faktörlerinden kaynaklanır. 

Çoğu hastada, yaklaşık 6 hafta görülebilen olası kalıcı sonuçlar  

  • Penis büyüklüğünde hemen artış

  • Penisin daha güçlü ereksiyon yeteneği

  • Penisin düz hizalanması

  • Erektil dokuda artan kan dolaşımı

  • Diğer tedavilere yanıtta artış 

  • Duyarlılık ve duyumun artması, (örneğin Diyabette)​

Sertleşme problemi 

 

Sertleşme problemi ile başvuran hastanın tedavi düzeni ve sırası; Avrupa ve Amerika Üroloji derneklerinin klavuzları ile güncellenmekte, standart tedaviler sağlanmaktadır.
Sertleşme probleminin tedavisinde öncelikle varsa eşlik eden hastalıkların giderilmesi amaçlanır. Peki bu hastalılar nelerdir?
Diyabet
Hipertansiyon
Obesite
Kan yağları
Sigara
Alkol
Sertleşme sorunu tedavisinin başarısını etkileyen etmenlerden biride varsa psikojenik faktörlerin giderilmesidir. Neler amaçlanır?
Cinsel davranışın yeniden öğrenilmesi-doğru cinsel teknik
Endişelerin giderilmesi
İletişimin artırılması
Başarının betimlenmesi
Cinsel tercih
Sonraki aşama basamak tedavisi sırasına uyulmasıdır,basamak tedavisi sertleşme problemi yaşayan hastanın kliniğine uygun seyredilecek yolu belirler.


Tedavi seçenekleri, özet.

Androjen Tedavisi 
Şok Dalga Tedavisi
Ağızdan İlaç Uygulamaları 
Topikal Kremler ve Merhemler 
İdrar Yolundan İlaç Uygulamaları
Penise Enjeksiyon Tedavisi 
Mekanik Aygıtlar (Vakum Ereksiyon,Kontraksiyon Halkası...)
Cerrahi Yöntem (Penis Protezi)
Psikoseksüel Tedavi (Davranış Tedavileri, Psikolojik Eğitim  Tedavisi)

 

bottom of page