top of page

Sertleşme problemi -Klinik çalışmaları hala devam eden penise PRP, PRFM (trombosit açısından zengin fibrin matriks), kan akışınızdan alınan doğal, rejeneratif hücreleri kullanır. 

P shot, PRP, Kök Hücre Tedavisi

PRP, kan akışınızdan alınan doğal, rejeneratif hücreleri kullanır . Bu hücreler, oldukça gelişmiş bir santrifüj kullanılarak sadece platelet açısından zengin plazmaya (PRP) rafine edilir . Platelet zengin plazmayı doğrudan penise uygulayarak, işlem yapılır Priapus Shot ( M-Shot da denir) denir. Penis pompası yani vakum kombine edilerek başarı daha da artırılır.

PRP, P-Shot ile ilgili çalışmalar eğri penisi düzeltmeye odaklanmış çalışmalardır bu nedenle, şu an itibariyle, PRP'nin ne kadar etkili olduğunu kanıtlayan yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sertleşme problemi ile başvuran hastanın tedavi düzeni ve sırası; Avrupa ve Amerika Üroloji derneklerinin klavuzları ile güncellenmekte, standart tedaviler sağlanmaktadır.
Sertleşme probleminin tedavisinde öncelikle varsa eşlik eden hastalıkların giderilmesi amaçlanır. Peki bu hastalılar nelerdir?
Diyabet
Hipertansiyon
Obesite
Kan yağları
Sigara
Alkol
Sertleşme sorunu tedavisinin başarısını etkileyen etmenlerden biride varsa psikojenik faktörlerin giderilmesidir. Neler amaçlanır?
Cinsel davranışın yeniden öğrenilmesi-doğru cinsel teknik
Endişelerin giderilmesi
İletişimin artırılması
Başarının betimlenmesi
Cinsel tercih
Sonraki aşama basamak tedavisi sırasına uyulmasıdır,basamak tedavisi sertleşme problemi yaşayan hastanın kliniğine uygun seyredilecek yolu belirler.


Tedavi seçenekleri, özet.

P shot PRP Klinik çalışmalar devam etmektedir

Kök Hücre Tedavisi Klinik çalışmalar devam etmektedir

Androjen Tedavisi (Testosteron, Gonadotropin...)
Şok Dalga Tedavisi (ED 1000, Renova...)
Ağızdan İlaç Uygulamaları (Viagra, Yohimbin...)
Topikal Kremler ve Merhemler (GTN,Aminofilin...)
İdrar Yolundan İlaç Uygulamaları
Penise Enjeksiyon Tedavisi (Papaverin, Fentolamin...)
Mekanik Aygıtlar (Vakum Ereksiyon,Kontraksiyon Halkası...)
Cerrahi Yöntem (Penis Protezi)
Psikoseksüel Tedavi (Davranış Tedavileri, Psikolojik Eğitim  Tedavisi)

 

bottom of page