top of page

Cerrahi sınır negatifliği ve pozitifliği nedir?

 

Robotik cerrahi kanser kontrolü.

 

Prostat kanseri ameliyatında kanserle birlikte prostatın tamamı çıkartılır. Radikal prostat ameliyatı sonrasında yaklaşık %13-20 oranında hastanın içerisinde prostat dokusu kalabilmektedir. Ameliyatta alınan prostatın boya maddesi ile işaretlenmiş kısmında prostat olduğu görülürse bu olaya cerrahi sınır pozitifliği denmektedir. Cerrahi sınır pozitifliğin de prostatın kanserli kısmının mı yoksa kansersiz kısmının mı kaldığı önemlidir. Cerrahi sınırda prostat dokusunun kalması kanserin tekrar etmesi riskinde etkili olasa da tek etken bu değildir.

 

Robotik radikal prostat ameliyatı cerrahisinde son yıllarda cerrahi sınır pozitiflikleri daha az rapor edilmeye başlanmıştır. Cerrahi sınır pozitifliğinin yaygın görüldüğü prostatın idrar çıkışına, idrar tutuma kasına yakın olan kısmının kesilmesi sırasında robotik cerrahinin yüksek çözünürlükle büyütme özelliği avantaj sağlamaktadır. İnce aletlerin kolaylıkla girebileceği darlıklarda rahat hareket ve manevra yapılabilmekte işlemi kolaylaştırmaktadır. Robotik radikal prostatektomilerin büyük serilerinde ise cerrahi sınır pozitiflik oranları %8-13 arasında cerrahi sınır pozitifliği ve %85 beş yıllık biyokimyasal nükssüz sağkalım oranı bildirmişlerdir.

Robotik Laparoskopik Cerrahi!
bottom of page