top of page

Peyronie -hastalığının medikal, Şok dalga EDSWT, Vakum ve Traksiyon tedavisi

peyronie-peyroni-tedavisi
peyronie-peyroni-tedavisi
DNA kök hücre
peyronie
Vitaminler ve haplar
ED1000-Desktop-new-logo-Web
peyronie-peyroni-tedavisi
curved_bent_penis
peyronie-peyroni-tedavisi
peronies-disease
p-Shot In
prp
preparing-prp
Tıp Reçete
DNA
peyroni tedavisi
Doktor ve Hasta

Peyroni, peniste çıkan bu şişlik erkeklerin en büyük kabusu olmaya adaydır. Peyroni hastalığı penis içerisinde çıkan sert plak, kitle olarak tanımlanır.

Peyronie hastalıgı, penisin içinde ele gelen sert fibröz skar dokusunun gelismesidir.

Peyroni, peniste çıkan bu şişlik erkeklerin en büyük kabusu olmaya adaydır.  Peyroni hastalığı penis içerisinde çıkan sert plak olarak da tanımlanır. Bu sert plak veya kitle kollajen, elastin ve fibrin liflerinden oluşmaktadır. Kanser gibi ölümcül değildir ancak penisin sertleşme canlılığını sonlandırır.

 

Penisin şekil ve boyutu değişir ve sertleşme sırasında kavisli bir hala sahip olur bazı erkeklerde belirgin bir bükülme veya ağrıya neden olur.

Bir erkekte bu hastalığın görülme şansızlıgı %1 oranındadır.

Bu hastalık 10 yaşından 70 yaşına kadar görülebilse de, orta yaşlı erkeklerde sık görülür. Bir erkekte bu hastalığın görülme şansızlığı %1 oranındadır. Kendi kişisel düşüncem Türkiye’de çok daha yaygın olduğu yönündedir. Penisin içinde sert kitle, peniste sertleşme sırasında ağrı, sertleşmede azalma, ve peniste ağrı ile ortaya çıkar. Travma, damar hastalığı ve enfeksiyonlar neticesinde ortaya çıktığı düşünülür.

Sertleşme Problemli Peyronie Hastalıklı Erkeklere (PDE5'lere veya ICI'ye yanıt vermeyen) Öneriler:

Penil protezlerin yerleştirilmesi
Protez sırasında, yardımcı manevraların kullanımı (manuel modelleme, insizyon)
 
İsteğe bağlı
Vakum ereksiyon cihazının kullanımı
 
Araştırma Aşamasında Tedaviler
Shockwave tedavisi
Trombosit zengin plazma
Kök hücre tedavisi

 

Hastalığın Erken Evresinde Erkeklere Öneriler


Penil traksiyon tedavisi (hastalığın kötüleşme derecesini sınırlar)
 
İsteğe bağlı

Xiaflex (eğriliği düzeltmek için)
İnterferon (eğrilikte daha hafif iyileşme; ağrıyı daha hızlı iyileştirir)
Verapamil (Xiaflex veya Interferon'a kıyasla muhtemelen en az etkili, ancak bir seçenek)
 

Tavsiye edilmeyen 
Cerrahi
Shockwave tedavisi
 
Araştırma Aşamasında Tedaviler (yetersiz veri)
Oral tedaviler
Topikal tedaviler
Trombosit zengin plazma
Kök hücreler

Kronik Hastalık Döneminde Erkekler Öneriler

Xiaflex + RestoreX + Sildenafil 
 

İsteğe bağlı

Yalnızca RestoreX
Cerrahi (şiddetine bağlı olarak plikasyon veya insizyon / eksizyon ve aşılama)
İnterferon (eğrilikte daha hafif iyileşme; ağrıyı daha hızlı iyileştirir)
Verapamil (Xiaflex veya Interferon'a kıyasla muhtemelen en az etkili, ancak bir seçenek)
 

Tavsiye Edilmeyen

Shockwave tedavisi
Oral tedaviler
Topikal tedaviler
İntralesional steroidler
 

Araştırma Aşamasında Tedaviler (yetersiz veri)

Trombosit zengin plazma
Kök hücreler
 

Kök hücre tedavisi: 

Peyronie hastalığında PRP ve Kök hücre tedavisi yeni uygulanmaya başlamıştır. Yağ kaynaklı kök hücre tedavisi olan Adipose-derived stem cell penis hemodinamisini iyileştirdiği deneysel çalışmalarda ilerisi için kullanılabileceği gösterilmiştir.

Şok dalga tedavisi (ESWT):

Hastalara haftada 1 kez (2000-3000 impuls) ESWT peyroni hastalığında kullanılmaktadır.

Traksiyon cihazı: 

Dokunun dereceli olarak traksiyonu ile ekstansiyonu hücre proliferasyonuna, plağın devamlı ekstansiyonu kollajenaz aktivasyonuna neden olduğu gösterilmiştir 2–8 saat 6 ay boyunca traksiyon sonunda %30 hastada kurvaturda azalma (30 derece) ve %50 hastada sertleşme skorunda düzelme izlenmektedir.

Vakum cihazı: 

Peyronie hastalığında kullanımı traksiyon cihazı ile aynı prensipledir. 12 hafta boyunca günde 2 kez (10 dakika) kullanımı  penis boyunda ortalama 0.5 cm uzama  ve kurvaturda %67 azalma mümkündür.

Ağızdan ve Enjeksiyon Medikal tedavi

Klostridyal kollajenaz: 

Dupuytren kontraktüründe FDA onaylı bir intralezyonal ürün olan klostridyum histolitikum kollajenaz (KHK) son yıllarda PH tedavisinde ikullanılmaktadır. Ağrı, kurvatur ve  plak hacminde anlamlı azalma saptanmıştır.

Kolşisin: 

Peyronie hastalığında kullanımı antiinflamatuar özelliği nedeniyledir. Günlük 1 mg doz ile 3–5 ay tedavi sonunda ağrıda %95 azalma ve kurvaturda %30 iyileşme rapor edilmiştir. 

Vitamin E:

Yağda çözünebilen, serbest oksijen radikallerinin sayısını azaltan doğal antioksidandır. Peyronie hastalığında artmış serbest oksijen radikalleri ve yara iyileşmesinin uzamış inflamatuar fazı daha önce gösterilmiştir. 12 aylık tedavi sonunda penil plak hacminde anlamlı küçülme izlenmesine rağmen, kurvatur ve ağrıda anlamlı fark saptanmamıştır. 

Potasyum Para-aminobenzoat (Potaba):

Çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada potaba grubunda plaseboya göre anlamlı yanıt artışı izlenmiştir (%74.3 vs %50 ). Günlük 3 gr (4 doz/gün), 12 aylık tedavi sonunda penil plak hacminde anlamlı küçülme izlenmesine rağmen, kurvatur ve ağrıda anlamlı fark saptanmamıştır. Pahalı ve zor bulunan bir ilaç olması dezavantajları arasındadır. Bulantı, kaşıntı, üşüme, titreme, konfüzyon gibi yan etkilere sahiptir.

Karnitin, Pentoksifilin, Koenzim Q10, Omega 3:

Ağrı, kurvatur ve  plak hacminde anlamlı azalma saptanmamıştır.

YASAL UYARI : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca tüm haklarımız saklıdır. Sitemizde yayınlanan tüm içerikler , alıntı yapılan sayfaya aktif link verilerek kullanılabilir. Bu kurala uymayanlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.

Referanslar

1. Safarinejad MR, Asgari M. A double-bind placebo-controlled study of the efficacy and safety of pentoxyfylline in early chronic Peyronie’s disease. BJU Int. 2010;106(2)
2. Chung E, Deyoung L. The role of PDE5 inhibitors in penile septal scar remodeling: assessment of clinical and radiological outcomes. J Sex Med. 2011;8(5):1472–7.
3. Safarinejad MR. Safety and efficacy of coenzyme Q10 supplementation in early chornic Peyronie’s disease: a double-blind, placebo controlled study. Int J Impot Res. 2010;22(5)
4. Tan RB, Sangkum P, Mitchell GC, Hellstrom WJ. Update on medical management of Peyronie’s disease. Curr Urol Rep. 2014 Jun;15(6):415.
5. Jordan G. The use of intralesional clostridial collagenase injection therapy for Peyronie disease: a prospective, single-center, nonplacebocontrolled study. J Sex Med. 2008;5
6. Hellstrom WJ, Kendirci M. Single-blind, multicenter, placebo controlled, paralel study to assess the safety and efficacy of intralesional interferon alpha-2B for minimally invasive treatment for Peyronie disease. J Urol. 2006;176:394–8.
7. Fitch 3rd WP, Easterling W. Topical verapamil HCl, topical trifluoperazine, and topical magnesium sulfate for the treatment of Peyronie disease a placebo-controlled pilot study. J Sex Med. 2007;4:477–84.
8. Greenfield JM, Shah S. Verapamil versus saline in electromotive drug administration for Peyronie disease: a double-blind, placebo controlled 9.Paulis G, Brancato T. Efficacy of vitamin E in the conservative treatment of Peyronie’s disease: legend of reality?A controlled study of 70 cases. Andrology.2013;1(1)
10. Paulis G, D’Ascenzo R. Effectiveness of antioxidants (propolis, blueberry, vitaminE) associated with verapamil in the medical management of Peyronie’s disease: a study of 151 cases. Int J Androl. 2012;35(4)
 

 

bottom of page