top of page

Prostat büyümesi - 60 yaş üzeri erkeklerde yaklaşık %30 oranında şikayet oluşturur.

Prostat büyümesi nedir

 

Prostat, tüm memeli canlılarda mevcuttur. Elbette anatomik, biyokimyasal ve patolojik olarak farklılıklar göstermektedir. Prostatta ki uyku halinde bulunan kök hücreler nadiren bölünürler, ancak bölündüklerinde İyi huylu prostat büyümesi (BPH) verilen prostat büyümesi hastalığına sebep olur.

 

Yaşlanma sürecinde belirlenemeyen defektlerden dolayı hücre ölümünde azalma meydana gelir. İyi huylu prostat büyümesi halk sağlığı açısından giderek artan bir öneme sahiptir. 60 yaş üzeri erkeklerde yaklaşık %30 oranında şikayet oluşturan hastalık bulunduğu bilinmektedir. BPH ve prostat kanseri aynı organda, aynı yaş grubunda, aynı cinste görülen ve olası birlikteliğinden bahsedilen iki farklı hastalıktır. Her ne kadar ortak noktaları bulunsa da bugün için BPH ve prostat kanseri arasında nedensel bir ilişkinin olmadığını bilmekte yarar vardır. İyi huylu prostat büyümesi hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu hastalarımızda tedavinin amacı yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir.

 

Prostat büyümesi tanısı için öncelikle makattan parmakla muayene yapılır. Ardından diğer işlemlere geçilir. Prostata spesifik antijen (PSA) ve böbrek fonksiyonlarını da içeren rutin biyokimyasal değerlendirme yapılır. Uluslararası prostat semptom skoru adlı anket formu ve üroflowmetri adlı işeme akım hızını ölçen test ile işeme değerlendirilir. Prostatın büyüklüğü ultrasonografi ile saptanabilir. 
Ayrıca bu ultrason sırasında böbreklerde değerlendirilir. 

Cerrahi Prosedürler -

Prostatın transüretral rezeksiyonu (TURP), Bipolar Enukleasyon (BipolEP) Lazer Enuklüeasyon (HoLEP), Açık ve Laparoskopik yaklaşımlar, PU LİFT, TUMT, TUNA

bottom of page