top of page

TURP kapalı ameliyat - ve açık cerrahi yöntem, BPH’nin cerrahi tedavisinde altın standart olarak kabul edilen yöntemdir.

Prostat büyümesi tedavisi

Cerrahi Prosedürler -

Prostatın transüretral rezeksiyonu (TURP), Bipolar Enukleasyon (BipolEP) Lazer Enuklüeasyon (HoLEP), Vaporizasyon, Açık ve Laparoskopik yaklaşımlar, PU LİFT, TUMT, TUNA

Uluslararası Prostat Semptom Skoru anket verilerine göre hastaların sınıflandırılması ve tedavi planlaması klinik uygulamalarda esas teşkil etmektedir. BPH tedavisinde ilaçla tedavi, endoskopik cerrahi ve açık teknikler kullanılmakta, gelişen teknoloji nedeniyle günümüzde açık cerrahi teknik daha az tercih edilmektedir. Tedaviyi hastanın klinik durumu ve prostatın boyutu belirler. Her hastanın ilaçla tedavi edilemeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir. Bunların dışında medikal tedaviden fayda görmeyen veya uzun süre ilaç kullanmak istemeyen hastalar da cerrahi tedavi adayıdır.

 

 

Medikal tedavi

BPH tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Hastaların idrar akım hızlarında artışa neden olmaktadır. Ortostatik hipotansiyon, yorgunluk hissi, baş ağrısı, asteni (kronik yorgunluk), nazal konjesyon (buruntıanıığı) ve retrograd ejekülasyon (meninin gelmemesi) gibi yan etkileri vardır. 5 alfa-redüktaz inhibitörlerinin prostat boyutunda %20-30 oranında küçülme, idrar akım hızında orta derecede düzelme sağladığı bilinmektedir. Ayrıca cerrahi riskini azalttığı saptanmıştır. Her iki ilaç gurubunun kombinasyonu ile tedavi güncel tedaviyi oluşturmaktadır.

 

 

Cerrahi tedavi

İdrar yolundan endoskopik olarak girilip prostatın elektrokoterler yardımıyla çıkartılması yani transüretral elektrorezeksiyon (TURP: kapalı ameliyat) veya açık cerrahi yöntem, BPH’nin cerrahi tedavisinde altın standart olarak kabul edilen yöntemdir.

Teknolojik gelişmelerle TURP’a alternatif pek çok yöntemle ilgili çalışmalar yapılmıştır.Değişik enerji kaynaklarının kullanıldığı alternatif yöntemler geliştirilmişti. Lazer enerjisi ile prostat cerrahi iyi huylu prostat büyümesinde bir süredir değişik biçimlerde denenmiş, iyi seçilmiş hastalarda (kanama riskli hastalar, büyük prostatlılar) yeri olabileceği kabul edilmiş, hiçbir şekilde altın standart olmadığı belirlenmiş bir yöntemdir. Greenlight (yeşil ışık) lazer ile vaporizasyon (buharlaştırma) henüz çok kısa bir geçmişe sahip, literatürde çok kısıtlı sayıda ve kısa dönem sonuçları bildirilmiş, uzun dönem başarısı belirsiz bir yöntemdir.

Klinik'te Tedavi

Kliniğimiz üroloji uzmanları, prostatları tedavi etmek için son teknoloji ürünlerinde geniş bir yelpazede eğitim almışlardır. TUR, HoLEP ve Laparoskopi de dahil olmak üzere en yeni noninvaziv tedavilere erişebilirsiniz. 

Prostatın transüretral rezeksiyonu (TURP)

İdrar yolunuza ışıklı bir tüp yerleştirilir ve cerrah prostatın iç kısmından hepsini çıkarır. TURP genellikle semptomları hızlı bir şekilde giderir ve çoğu hasta prosedürden hemen sonra daha güçlü bir idrar akışına sahip olur. TURP sonrası mesanenizi boşaltmak için geçici olarak bir kateterin 4-5 gün kalması gerekebilir.

BipolEP, HoLEP, Açık veya laparoskopik simple prostatektomi

 

Prostatektomi genellikle çok büyük bir prostata sahipseniz yapılır. Ameliyat genellikle kısa bir hastanede kalış gerektirir, prostatın tamamının temizlenmesi içerir ancak daha yüksek tecrübe gerektirir.

Yaşam tarzı ve ilaçları
  • Akşamları içecekleri sınırlayın. Tuvalete gece yarısı çıkmamak için yatmadan iki saat önce su içmeyin.

  • Kafein ve alkolü sınırlayın. İdrar üretimini artırabilir, mesaneyi tahriş edebilir ve semptomları kötüleştirebilir.

  • Dekonjestanları veya antihistaminleri sınırlayın. Bu ilaçlar idrar akışını kontrol altına alarak idrar yolunu kontrol eden kasların bandını sıkar ve işemeyi zorlaştırır.

  • İdrar dürtü hissettiğiniz zaman tuvalete gidin. Çok uzun süre beklemek mesane kasını aşırı derecede zorlayabilir ve hasara neden olabilir.

  • Sağlıklı bir diyet yapın. Obezite büyümüş prostatla ilişkilidir.

  • Aktif kalmaya çalışın. Hareketsizlik, idrarın tutulmasına katkıda bulunur. Küçük bir egzersiz bile, genişlemiş prostatın neden olduğu idrar sorunlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

  • İdrardan birkaç dakika sonra tekrar işemek. Bu uygulama çift işeme olarak bilinir.

  • Sıcak tut. Soğuk idrarın tutulmasına neden olabilir ve idrara çıkmadaki aciliyeti artırabilir.

bottom of page