top of page

Gama probe kanser ameliyatında radyoaktif maddeleri tespit eder

Tc99m-PSMA radyo kılavuzlu cerrahi ile artık operasyon sırasında dokudaki radyasyon Geiger sayacına benzer bir gama probu ile ölçülebilmektedir. Gama probu küçük bir kanaldan hastanın karnına sokulur, DaVinci robotik kol ya da laparoskopi tarafından tutulur ve daha sonra radyoaktif olarak işaretlenmiş tümörü bulmak için tüm pozisyonlarda döndürülebilir.

 
Bu, tümörden etkilenmiş lenf nodlarını bulma ve böylece dramatik bir şekilde çıkarma olasılığını arttırır.
Kullanılan izotopun altı saatlik yarı ömrü, optimal cerrahi planlama ve sorunsuz bir süreç sağlar. Ameliyattan bir gün önce hastanın damarına radyoaktif izleyici verilir ve prostat kanseri hücrelerinin yüzeyine bağlanır. Ertesi gün, operasyondan önce kalite güvencesi ve radyoaktif konsantrasyonun yoğunluğunu değerlendirmek için uygun bir görüntüleme yapılır. 
Ameliyat sırasında ürologlar bir gama probu ile cerrahi alanın üzerinden geçerler. Bir Geiger sayacınınkine benzer bir akustik sinyal duyulursa, kanser hücreleri probun altında bulunur. Bunlar cerrah tarafından çıkarılır.

Gama probe, düşük miktardaki radyoaktif maddeleri tespit edebilen kalem şeklinde bir probe olup cerrahi sırasında sentinel lenf nodu (SNL) örneklemesinde kullanılan bir tıbbi cihazdır.

Bu yeni yöntem ve robot ya da laparoskopi kontrollü prob ile, tümör hücrelerinden etkilenen çok küçük metastazları ve lenf düğümlerini bile tespit etmek ve daha sonra bunları başarılı bir şekilde tedavi etmek için kullanılan yeni bir yöntemdir.

Prostat kanseri başta olmak üzere birçok tümörün gidebileceği ilk lenf nodu bu cihaz yardımıyla çıkartılmaktadır. Çevredeki lenf düğümlerindeki prostat kanseri metastazları genellikle o kadar küçüktür ki, geleneksel MRG veya BT görüntüleme yöntemleriyle güvenilir bir şekilde tanımlanamazlar.

Ameliyat öncesinde, ameliyat sabahı veya bir gün öncesinden Nükleer Tıp bölümünde, deneyimli Nükleer Tıp hekimi tarafından özel yöntemlerle kanserli alan işaretlenir ve hasta cerrahiye yönlendirilir. Cerrahi sırasında, önceden işaretlenen alan Gama Probe yardımıyla cerrah tarafından çıkarttırılarak materyal frozen yapılmak üzere patolojiye gönderilir. 

Tümörün drene olduğu ilk lenf nodunun (sentinel/bekçi lenf nodu) radyoaktif işaretlenmesini takiben, ameliyat sırasında gama prob ile bulunup çıkarılabilir.

Prob, kanser hücrelerini ameliyathanede görülebilir hale getiriyor. Günümüzde prostat kanserinden kaynaklanan metastazlar, PET-CT teşhisi yardımıyla en hassas şekilde görüntüleniyor. Bunun için kanser hücrelerini işaretleyen ve ekranda aydınlatan radyoaktif olarak işaretlenmiş bir madde kullanılır. Ancak operasyon sırasında tümörden etkilenen lenf düğümlerini bulmak kolay değildir. Yeni prosedür, operasyon sırasında küçük metastazları tespit etmek ve çıkarmak için aynı prensipte çalışır.

Türkiye'de  erkeklerde en sık görülen kanser olan prostat kanseri için ana tedavi seçeneklerinden biri ameliyattır.

Robot ve laparoskopi destekli prosedürleri içeren minimal invaziv cerrahi, hastanın dokularına yönelik enfeksiyon ve travma riskini azaltmak gibi önemli avantajları nedeniyle giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, güvenilir intraoperatif görselleştirme eksikliği nedeniyle, tam kanser rezeksiyonu ve lenf nodu tanımlaması zorluklar olarak kalmaktadır. Başka bir deyişle, kanserli ve kanserli olmayan doku arasında net bir ayrım yapmak cerrahlar için zorlu bir iştir. Bugüne kadar birçok cerrah, kanserin dokuda nerede olduğunu tespit etmek için hala çıplak gözlerine ve dokunma duyularına güvenmektedir.

Son zamanlarda, preoperatif nükleer görüntüleme verilerini ve endoskopik görüntülemeyi tamamlayabilen kanser aktivitesinin yerini belirlemek için yeni  laparoskopik gama dedektörünün kullanılanılmaktadır.  

Bununla birlikte, bu problar, aktivitenin doku yüzeyinde nereden kaynaklandığını açıkça göstermez, yardımcı olur.

Gama Probe Prostat Kanseri probe.jpg
bottom of page