top of page
haplar

Sperm değerlerini iyileştirme için neden uzun etkili 1000 mg Vitamin C Depot Form önerilmektedir?

Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini, serbest radikalleri temizleyerek ve azaltarak, doğrudan DNA hasarı oluşumunu (Padayatty 2003) önler. Askorbik asit konsantrasyonları seminal sıvıda kana oranla 10 kat daha yüksektir. Düşük seviyelerde seminal sıvıdaki askorbik asit, normal sperm morfoloji miktarının azalmasıyla doğrudan ilişkilidir (Colagar 2009).

C vitamini ile yapılan bir çok çalışmada plaseboya kıyasla hızlı sperm hareketinin arttışı görülmüştür.  (Cyrus 2015; Dawson 1990).

Dawson ve arkadaşlarının yaptığı çalışma en iyi dizayn edilmiş çalışmaların başında gelir. 1000 mg C vitamini plasebo ile karşılaştırıldığında ilerleyici sperm hareketliliğinde bir artış gösterilmiştir.

Askorbik asit , gıdalarda doğal olarak bulunan C vitamini formudur. Biyoyararlanımı iyidir, ancak bazı insanlar bağırsaklarında çok asidik bulur ve daha yüksek dozlara tahammül edemez.​

Minerali askorbatlar, genellikle 'tamponlu' C vitamini olarak adlandırılır ve mide de yanma yapmaz. Sperm hareketini artırmak için daha güvenle yüksek doz kullanabiliriz.  Daha iyi emildiği için 1000 mg Vitamin C Depot Form sperm hareketini artırmak için önerilir. Askorbik asidin sulu çözeltilerde mineral karbonatlarla reaksiyona sokulması, karbondioksidin havalandırılması, reaksiyon ürününün kurutulması ve ardından kurutulmuş ürünün istenen partikül boyutuna öğütülmesi yoluyla üretilen tozlardır.

Referans:

Smits RM, Mackenzie-Proctor R, Yazdani A, Stankiewicz MT, Jordan V, Showell MG. Antioxidants for male subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. Art. No.: CD007411. DOI: 10.1002/14651858.CD007411.pub4.

Padayatty 2003: Padayatty SJ, Katz A, Wang Y, Eck P, Kwon O, Lee J, et al. Vitamin C as an antioxidant: evaluation of Its role in disease prevention. Journal of the American College of Nutrition 2003;22(1):18-35.

Colagar 2009: Colagar AH, Marzony ET. Ascorbic acid in human seminal plasma: determination and its relationship to sperm quality. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2009;45(2):144-9.

Robotik Laparoskopik Cerrahi!
bottom of page