top of page

Sertleşme problemi - sebepleri (damarsal, sinirsel, anatomik bozukluk, hormonal, ilaçlar, ruhsal kökenli ve  travma).

SERTLEŞME PROBLEMİ (ED) SEBEPLERİ (DAMARSAL, SİNİRSEL, ANATOMİK BOZUKLUK, HORMONAL, İLAÇLAR, RUHSAL KÖKENLİ VE  TRAVMA)

DAMARSAL

• Kardiyovasküler hastalık (hipertansiyon, koroner arter hastalığı, periferik vaskülopati, vb.)

•Şeker hastalığı

• Hiperlipidemi

•Sigara içmek

• Majör pelvik cerrahi (RP) veya radyoterapi (pelvis veya retroperitoneum)

SİNİRSEL

Merkezi nedenler

• Dejeneratif bozukluklar (multipl skleroz, Parkinson hastalığı, çoklu atrofi, vb.)

• Omurilik travması veya hastalıkları

• İnme

• Merkezi sinir sistemi tümörleri

• Tip 1 ve 2 diyabetes mellitus

•Kronik böbrek yetmezliği

• Polinöropati

• Cerrahi (pelvis / retroperitoneum, radikal prostatektomi (RP), kolorektal cerrahi, vb.)

• Üretra cerrahisi (üretral striktür, üretroplasti, vb.)

ANATOMİK BOZUKLUK

• Hipospadias, epispadias

• Micropenis

•Peyronie hastalığı

• Penil kanser

• Fimosis

HORMONAL

• Hipogonadizm

• Hiperprolaktinemi

• Hiper ve hipotiroidizm

• Hiper ve hipokortizolizm (Cushing hastalığı, vb.)

• Panhipopitüitarizm ve çoklu endokrin bozukluklar

İLAÇ KAYNAKLI

• Antihipertansifler (tiazid diüretikler vb.)

• Antidepresanlar (seçici serotonin geri alım inhibitörleri, trisiklikler)

• Antipsikotikler (nöroleptikler vb.)

• Antiandrojenler (GnRH analogları ve antagonistleri)

• Eğlence amaçlı uyuşturucular (alkol, eroin, kokain, esrar, metadon, sentetik ilaçlar, anabolik steroidler, vb.)

PSİKOLOJİK-RUHSAL KÖKENLİ

• Genelleştirilmiş tip (örn., Alamama eksikliği ve cinsel yakınlık bozuklukları)

• Durumsal tür (ör. Ortakla ilgili, performansla ilgili sorunlar veya sıkıntı nedeniyle)

TRAVMA

• Penil kırığı

• Pelvik kırıklar

bottom of page