top of page

da Vinci® Robotik Pyeloplasti- Robot yardımlı laparoskopik klasik cerrahi teknik açık cerrahinin aksine ufak deliklerden yapılabilmekte, iyileşme süresi kısa olmakta, kozmetik görüntü daha iyi olmaktadır.. 

Robot yardımlı laparoskopik pyeloplasti

 

Üreteropelvik bileşke darlığı (UPJ darlığı), doğumdan kaynaklanan veya sonradan ortaya çıkan hastalıklar sonucu böbrek kanalının başlangıç kısmında idrarın akmasını önleyecek şekilde dar olması durumudur. Kliniklere başvuran hastalarımızın çoğunda doğumsal nedenlere bağlı UPJ darlığı görülür. Taş hastalığı, ameliyat sonrası veya iltihabi hastalıklar ve çok nadir de olsa kanserler diğer nedenleri oluşturmaktadır.

 

Üreteropelvik ( UPJ ) darlığın kesin tanısı diüretik MAG-3 veya DTPA böbrek sintigrafisi denilen testlerle konulur.Ancak öncesinde Ultrason ve ilaçlı rötgenlerle ön tanı konulur.Tedavi cerrahidir, cerrahiye alternatif tedavi günümüzde yoktur. Ameliyat kimlere hangi hallerde uygulanır. Şikayetlerin şiddetlenmesi durumunda, böbrek fonksiyonunun kötüye gitmesi durumunda, tek böbrekli olma halinde, taş veya enfeksiyon gelişmesi, hipertansiyona yol açması durumunda operasyona başvurulur.

 

Açık klasik cerrahi teknik

Açık klasik cerrahi teknik açık piyeloplasti olarak adlandırılmaktadır. Üreteropelvik bileşke darlığında % 95’in üzerinde uzun dönem başarı oranıyla kendini ispatlamış bir cerrahi tekniktir.

 

Robot yardımlı laparoskopik klasik cerrahi

Teknik açık cerrahinin aksine ufak deliklerden yapılabilmekte, iyileşme süresi kısa olmakta, kozmetik görüntü daha iyi olmaktadır. Başarı oranı açık cerrahi ile aynıdır.

 

bottom of page