top of page

Robot yardımlı laparoskopik Adrenalektomi- Bu bezin alınma ameliyatına adrenelektomi adı verilmektedir. Açık ve kapalı cerrahi yöntemi ile de yapılabilir. 

Robotik adrenalektomi böbreküstü bezinin alınması

 

Böbrek üstü bezleri (adrenal, suprarenal bez) üçgen biçimli böbreğin üzerine yapışık iç salgı bezleridir. Anatomik olarak böbreklerin hemen üstlerinde bulunduklarından bu adı almışlardır. Asıl fonksiyonu hormon salgılamaktır. Vücudun her organında olabileceği gibi bu yapılarda datümöral gelişmeler olabilir. Bunların büyük bölümü iyi huylu kitlelerdir ancak yakın takipgerektirir. Bir kısım surrenal kitleleri ise fazla hormon salgılamasına bağlı olarak vücutta düzeltilemeyen hasarların oluşumuna nedenolabilir. Surrenal kitleler fazla hormon üretiyorsa, hormon seviyesi normal olmasına rağmen kitle büyüme gösteriyorsa, belli birboyuta ulaşmışsa ya da kötü huylu olma olasılığı mevcutsa ameliyat gündeme gelmektedir.

 

 

Bu bezin alınma ameliyatına adrenelektomi adı verilmektedir. Açık ve kapalı cerrahi yöntemi ile de yapılabilir. Açık cerrahide gövdenin ön bölümünde kaburgaların 2-3 cm altından kaburgalara paralel 25-30 cm.lik bir kesi ile operasyon gerçekleştirilir. Başarı şansı kapalı ile benzer olup cerrahiye bağlı komplikasyonlar da benzerdir.

 

 

Robot yardımlı böbrek üstü alınma operasyonu.

Robot yardımlı laparoskopik adrenalektomi en çok böbrek üstü kitleleri (insidentaloma) ve "aldosteronoma" hastalığında uygulanmaktadır. Cushing hastalığı olarak bilinen diğer bir hormon hastalığında her iki böbrek üstü bezinin alınması da güvenilir ameliyat yöntemleridir.

 

Operasyon başlangıcında mesaneye bir sonda ve bitiminde operasyon bölgesine bir dren yerleştirilir. Hedeflenen hasta olan böbrek üstü bezinin tamamının çıkarılmasıdır. Diğer böbrek üstü bezi çıkarılan bezin tüm fonksiyonlarını üstlenecektir. Böbrek üstü bezi böbreğe ileri derecede yapışık ise o taraf böbreğin bir kısmı veya tamamı da çıkarılabilmektedir. Böbrek üstü bezinin alınacağı tarafa göre yan yatırılana hastanın karnın sağ veya sol üst kısmına 3 veya 4 adet kesi yapılır. Hastanın göbek deliğinin yukarısına boyutu 12 mmlik kamera yerleştirilir. Ardından 3 delik daha açılır. Robotun 4 ince kolu bulunmaktadır. Bu kollardan birisi kamera diğer 3 kol ise, cerrahın ameliyat yapmasını sağlayan robotik cerrahi enstrümanlardır. Bu dört ince kol hastanın karnının içine yerleştirilerek ameliyata başlanır. Yüksek manevra kabiliyeti ile bu alanda rahatça çalışılabilmektedir. Ameliyat kesi yerinde fıtıklaşma görülmemektedir. Açık ameliyat yerindeki sinir ve kas ağrısı çok daha az olmaktadır.

 

bottom of page