Sertleşme problemi - tanı testleri laboratuvar testleri hastanın şikayetleri ve risk faktörlerine göre ayarlanır.

SERTLEŞME PROBLEMİNDE LABARATUVAR TESTLERİ

Laboratuvar testleri hastanın şikayetleri ve risk faktörlerine göre ayarlanmalıdır. Yakın zamanda değerlendirilmemiş olan hastalarda açlık kan şekeri veya HbA1c ve lipit profili gerekebilir. Hormonal testler sabah erken saatte alınan toplam testosteron, bioavailable ya da free testosteron, prolaktin ve luteinize edici hormon ölçümlerini içerir.

Damar testleri

- İntrakavernöz vazoaktif ilaç enjeksiyonu

- Penil Dinamik Doopler Ultrasonografi

- Penil Dinamik İnfüzyon Kavernosometrisi ve Cavernosography

- Dahili pudendal arteriyografi

Nörolojik çalışmalar (örn., Bulbokavernosus refleks latansı, sinir iletim çalışmaları)

Endokrinolojik çalışmalar

Uzman psikangnostik değerlendirme

Danışma- +90-532-343-4827

Hastane

Hisar Intercontinental Hospital

Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (PBX)

  • Google Rehber Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • Facebook App Icon

© 2006 by Selda. İstanbul Erkek Sağ. Hiz. Lmtd