top of page

HoLEP kapalı ameliyat - 80 gr. Üzerindeki prostatlarda açık prostat ameliyatı yerine uygulanır.

Benign yani iyi huylu prostat büyümesine bağlı işeme şikayetlerinin cerrahi tedavisinde prostatın holmiyum lazer ile enükleasyonu (HoLEP) açık cerrahiye iyi bir minimal invaziv tedavi alternatifi olarak tüm dünyada giderek daha yaygın olarak uygulanmaktadır.

Maliyet etkinliği ile ilgili olarak, HoLEP hastalarının yalnızca daha kısa ortalama hastanede kalış ve tekrar hastaneye acil başvurularda azalmaya dayalı olarak daha düşük hastane faturaları oluşturacağı görülmüştür. 

HoLEP'in maliyet etkinliğini TURP ile karşılaştırmaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Fraundorfer ve arkadaşları, HoLEP ve TURP'nin bir yılda eşdeğer klinik sonuçlara sahip olduğunu, ancak HoLEP'in maliyetinin TURP'den %24,5 daha az olduğunu bulmuşlardır. Salonia ve arkadaşları, HoLEP ile açık operasyonu karşılaştırırken, ortalama maliyetlerin sırasıyla 2.919$'a karşı 3.556$ olduğunu bulmuşlardır.  Bununla birlikte, bazı çalışmalar bunu doğrulamasada daha fazla araştırma ve analize ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Türkiye'de maliyetlerinin çoğunluğunu belirleyen etmenin endüstriyel tıbbi cihaz ve bunların sarf malzemelerinin olduğu bilinmektedir. 

TTB ye göre TUR Prostatektomi,  Açık Prostatektomiye nazaran daha az maliyetli ameliyattır. HoLep maliyeti ise Açık Prostatektomi maliyetine ek olarak kullanılan sarf malzemenin eklenmesi ile hesaplanmaktadır. Türkiye'de özel sigortanın Holep için yaptığı ödeme 2000 ila 4000 ABD doları arasında değişmektedir. 
HoLep Ortalama maliyet, Amerika Birleşik Devletleri'nde 6.000 ila 20.000 ABD Doları arasında değişmektedir. 

 

 

Moses HoLep hakkında bilgi için bizi arayın!
 

bottom of page