top of page

Sertleşme probleminde- PRP, PRFM ve Priapus Shot kan akışınızdan alınan doğal, rejeneratif hücreleri kullanır. Klinik çalışmalar devam etmektedir *.

P-Shot – Priapus Shot®, PRP, PRGF Tedavisinin size sağlayabileceği olası faydalar

 • Daha uzun, daha sert, daha sürdürülebilir ereksiyonlar

 • Artan cinsel dayanıklılık

 • “Refrakter periyodu” veya ereksiyon arasındaki süreyi azaltır.

 • Penis boyutunu artırır

 • Artan zevk ve his

PRP, kan akışınızdan alınan doğal, rejeneratif hücreleri kullanır . Bu hücreler, oldukça gelişmiş bir santrifüj kullanılarak sadece platelet açısından zengin plazmaya (PRP) rafine edilir . Platelet zengin plazmayı doğrudan penise uygulayarak, işlem yapılır Priapus Shot ( M-Shot da denir) denir. Penis pompası yani vakum kombine edilerek başarı daha da artırılır.

PRP, P-Shot ile ilgili çalışmalar eğri penisi düzeltmeye odaklanmış çalışmalardır bu nedenle, şu an itibariyle, PRP'nin ne kadar etkili olduğunu kanıtlayan yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Uygulamanın en önemli yanı alerjik reaksiyon yoktur (kendi kan plazmanızdır).

Başarılı bir Priapus Shot ™ sonrası, aşağıdaki sonuçları bekleyebilirsiniz:

Herhangi bir prosedürde olduğu gibi, sonuçlar hastadan hastaya bireysel olarak değişir. Kural olarak, işlemden hemen sonra boyutta bir artış, sertleşme ve hassasiyette artış gözlemlenebilir. Ancak, bu esas olarak enjeksiyon nedeniyle hacim etkisinden kaynaklanmaktadır. Hacimdeki ilk artış trombositlerden, kan serumundan ve büyüme faktörlerinden kaynaklanır. 

Çoğu hastada, yaklaşık 6 hafta görülebilen olası kalıcı sonuçlar  

 • Penis büyüklüğünde hemen artış

 • Penisin daha güçlü ereksiyon yeteneği

 • Penisin düz hizalanması

 • Erektil dokuda artan kan dolaşımı

 • Diğer tedavilere yanıtta artış 

 • Duyarlılık ve duyumun artması, (örneğin Diyabette)*

* Investig Clin Urol. 2018 Jan;59(1):61-65. doi: 10.4111/icu.2018.59.1.61.

Among ED and/or PD patients queried with IIEF-5 (7), no patient reported a worsening of overall score or of any individual domain score. IIEF-5 scores improved by an average of 4.14 points after PRFM therapy.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29333517

TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ’NİN EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN RESTORATİF (KÖK HÜCRE / PRP) TEDAVİLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ

Restoratif tedavi grubu olarak isimlendirilen kök hücre ve PRP tedavileri, güncel literatür göz önüne alındığında ‘deneysel’ düzeyde ele alınmaktadır. Bu tarz tedavilerin günümüzdeki uygulamaları, sadece iyi tasarlanmış bilimsel çalışma protokollerinde ve araştırma amaçlı olmak üzere mümkün görülmektedir. Ek olarak, bilimsel araştırma amaçlı bu çalışma protokollerinin hazırlanmasında; ülkemiz kanunlarının öngördüğü şekilde ‘Merkezi-Bölgesel Etik Kurul’ ile ilgili ‘Bilimsel Araştırma Kurulları’ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur. Bilimsel araştırma amaçlı klinik çalışmalarda yer alacak tüm hastaların, sözü edilen tedavi alternatiflerinin klinik etkinlik ve yan etki profilleri açısından detaylı olarak bilgilendirilmeleri ve ‘Aydınlatılmış Onam’ belgelerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

http://www.androloji.org.tr/4/haberler/83/turk-androloji-dernegi-nin-erektil-disfonksiyon-tedavisinde-kullanilan-restorati

Sertleşme problemi 

 

Sertleşme problemi ile başvuran hastanın tedavi düzeni ve sırası; Avrupa ve Amerika Üroloji derneklerinin klavuzları ile güncellenmekte, standart tedaviler sağlanmaktadır.
Sertleşme probleminin tedavisinde öncelikle varsa eşlik eden hastalıkların giderilmesi amaçlanır. Peki bu hastalılar nelerdir?
Diyabet
Hipertansiyon
Obesite
Kan yağları
Sigara
Alkol
Sertleşme sorunu tedavisinin başarısını etkileyen etmenlerden biride varsa psikojenik faktörlerin giderilmesidir. Neler amaçlanır?
Cinsel davranışın yeniden öğrenilmesi-doğru cinsel teknik
Endişelerin giderilmesi
İletişimin artırılması
Başarının betimlenmesi
Cinsel tercih
Sonraki aşama basamak tedavisi sırasına uyulmasıdır,basamak tedavisi sertleşme problemi yaşayan hastanın kliniğine uygun seyredilecek yolu belirler.


Tedavi seçenekleri, özet.

Androjen Tedavisi
Şok Dalga Tedavisi 
Ağızdan İlaç Uygulamaları
Topikal Kremler ve Merhemler 
İdrar Yolundan İlaç Uygulamaları
Penise Enjeksiyon Tedavisi (
Mekanik Aygıtlar (Vakum Ereksiyon,Kontraksiyon Halkası...)
Cerrahi Yöntem (Penis Protezi)
Psikoseksüel Tedavi (Davranış Tedavileri, Psikolojik Eğitim  Tedavisi)

 

bottom of page