top of page

HoLEP kapalı ameliyat - 80 gr. Üzerindeki prostatlarda açık prostat ameliyatı yerine uygulanır.

Benign yani iyi huylu prostat büyümesine bağlı işeme şikayetlerinin cerrahi tedavisinde prostatın holmiyum lazer ile enükleasyonu (HoLEP).

 

Özellikle orta-büyük hacimli prostatlar için açık cerrahiye iyi bir minimal invaziv tedavi alternatifi olarak tüm dünyada giderek daha yaygın olarak uygulanmaktadır.

HoLEP prostatın tamamen çıkartılmasında kullanılan iki yöntemden biridir diğeri ise BipolEP dir. 
HoLEP  Holmiyum lazer ile yapılan Prostat Enükleasyonu (prostatın tamamen parçalamadan çıkartılması)  iyi huylu prostat büyümesinde idrar kanalına girme ile uygulanmakta olan kapalı yöntem ameliyattır.

 
HoLEP lazerle  iyi kanama kontrolü sağlanır. Ameliyat sonrası kanamalar diğer prostat ameliyatlarıyla benzerdir.   HoLEP özellikle büyük prostatlarda tercih edilse de orta büyüklükte  prostata ( 80 gr altı)  rahatlıkla uygulanabilir.

HoLEP ile prostat  adenomunun tamamen çıkarılması TUR-P ve KTP lazer vaporizasyon gibi diğer minimal invaziv tedavi seçenekleriyle karşılaştırıldığında; benzer düşük komplikasyon oranlarına, daha iyi fonksiyonel sonuçlara sahiptir.


Uzun dönemde daha düşük oranda tekrar operasyon olma gerektiren etkin ve güvenli bir yöntem olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir.

Retrograde ejakülasyon meninin mesaneye kaçması dışarıya atılamaması prostat cerrahisine bağlı en sık görülen komplikasyonlardan biri olup özellikle seksüel aktif erkeklerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler.
Standart TUR-P sonrası %70’in üzerinde meninin dışarıya atılamaması bildirilmektedir.

HoLEP’in TUR-P den daha fazla %74–78 gibi yüksek oranda meninin mesaneye kaçması dışarıya atılamamasına neden olduğu bilinmektedir. Bu yüzden cerrahi sonrası meninin korunamayacağı cerrahi öncesi hastalara da detaylı olarak anlatılmalıdır. 

HoLEP orta ila şiddetli prostat büyümesi tedavisinde etkili bir minimal invaziv seçenektir. Teknolojinin ilerlemesi ile açık prostat ameliyatının avantajlarını da sağlayan ameliyat prosedürüdür. 
Prostat içindeki iyi huylu adenomlar rezektoskopun ucu kullanılarak çıkartılır. HoLEP ve  BipoLEP;  açık, robotik ya da laparoskopiye nazaran ameliyat güvenliği sağlar. 

HoLEP (Lazerli sistem) ve BipoLEP (Bipolar sistem) ameliyat öncesi prosedür, ameliyatta yapılan işlem ve sonrası bakım benzerdir.

HoLEP (Lazerli sistem) ve BipoLEP (Bipolar sistem) sırasında normal salin irrigasyonu ile endoskopik alet kullanır.  TURP ameliyatının çok nadirde olsa ölümcül olaabilen Transüretral rezeksiyon sendromu (TUR sendromu) riskini ortadan kaldırır. 
 

Ameliyat prosedürü
Bu operasyon bir rezektoskop ile üretra yoluyla gerçekleştirilir. Hiçbir kesi yapılmaz ve operasyon genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır. Operasyon sırasında, prostatın enükleasyonuna iyi bir görünüm sağlamak için prostat yatağının ve mesanenin sürekli sulanması gerekir. Prostatın tüm adenomları enüklee edilir ve enükleasyon adenomlarının rezeksiyonu veya morcellasyon ile çıkarılır. Mesaneyi boşaltmak ve sulamak için üretra mesaneye bir kateter geçirilecektir.

 

Ameliyat Öncesi Bakım
Hastalar Ameliyathaneye gitmeden önce kan ve idrar testleri, göğüs röntgeni ve bir elektrokardiyogram (EKG) içeren sağlık taramasından geçer. Riskli hastalarda bu tarama detaylandırılır. Alınan tüm ilaçların kontrol edilmesi gerekir. Kan sulandırıcı ve aspirin gibi bazı ilaçların ameliyattan önce kesilmesi gerekebilir.

 

BipolEP hakkında bilgi için sayfayı ziyaret edin !
 

bottom of page