top of page

Sertleşme problemi - tedavisinde öncelikle varsa eşlik eden hastalıkların giderilmesi amaçlanır.

Sertleşme problemi 

 

Sertleşme problemi ile başvuran hastanın tedavi düzeni ve sırası; Avrupa ve Amerika Üroloji derneklerinin klavuzları ile güncellenmekte, standart tedaviler sağlanmaktadır.
Sertleşme probleminin tedavisinde öncelikle varsa eşlik eden hastalıkların giderilmesi amaçlanır. Peki bu hastalılar nelerdir?
Diyabet
Hipertansiyon
Obesite
Kan yağları
Sigara
Alkol
Sertleşme sorunu tedavisinin başarısını etkileyen etmenlerden biride varsa psikojenik faktörlerin giderilmesidir. Neler amaçlanır?
Cinsel davranışın yeniden öğrenilmesi-doğru cinsel teknik
Endişelerin giderilmesi
İletişimin artırılması
Başarının betimlenmesi
Cinsel tercih
Sonraki aşama basamak tedavisi sırasına uyulmasıdır,basamak tedavisi sertleşme problemi yaşayan hastanın kliniğine uygun seyredilecek yolu belirler.


Birinci Basamak Tedavi
İlaçla tedavi (Oral farmakoterapi)
Yardımcı aletler 
Vakum (negatif basınç)
Lastik bandaj (kanın geri dönüşünün engellenmesi)
 
Şok Dalga Tedavisi (Shockwave terapisi)
İkinci Basamak Tedavi
Penisiçerisen enjeksiyonlar
İdrar kanalından kullanılan ilaçlar
 
Üçüncü yani son basamak tedavi ( penil protezler )
Damar cerrahisi
Yardımcı alet cerrahisi

Sertleşme problemi, erektil disfonksiyon (ED), iktidarsızlık olarak bilinen hastalık geçmiş yıllarda erkeklerin utandığı bir sorun olmasına rağmen, günümüzde tabu değildir. Sağlıklı cinsel hayat artık yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Gün geçtikçe tedavi olan erkeklerin sayısı artmıştır. Peki doğru tedavi için nasıl bir yol izlenmelidir, tedavi kılavuzlarında güncel tedavi yaklaşımları ve doğru sıra nedir.

 
Şok Dalga Terapisi
 

Son zamanlarda , düşük yoğunluklu vücut dışı şok dalga tedavisi sertleşme problemi yaşayan hastalar için yeni bir tedavi olarak önerilmiştir. İlk bilimsel çalışmalar, düşük yoğunluklu şok dalga tedavisinin sertleşme üzerinde olumlu  fizyolojik etkisi olduğunu göstermiştir. Penis kanlanmasını artırdığı için erkekler üzerinde cazip  yeni bir tedavi seçeneği olmuştur. Bu büyük ölçüde , kan akışını arttırır , yeni kan damarlarının yaratılmasına yol açar. İlaçsız, ağrısız, yan etki profili çok az, kalıcı çözüm imkanı sunar. Klinik veriler damar hastalığı tespit edilen sertleşme problemine sahip her 4 hastanın 3'ünün tedaviden yarar sağlayacağını göstermektedir .
 
Tedavi seçenekleri, özet.

Androjen Tedavisi 
Şok Dalga Tedavisi 
Ağızdan İlaç Uygulamaları 
Topikal Kremler ve Merhemler 
İdrar Yolundan İlaç Uygulamaları
Penise Enjeksiyon Tedavisi 
Mekanik Aygıtlar (Vakum Ereksiyon,Kontraksiyon Halkası...)
Cerrahi Yöntem (Penis Protezi)
Psikoseksüel Tedavi (Davranış Tedavileri, Psikolojik Eğitim  Tedavisi)
 
 

bottom of page