top of page

Sertleşme problemi - kök hücre tedavisinde doğal rejeneratif hücreleri kullanır. *

Erektil disfonksiyon, erkeklerin yaklaşık yarısını 40 ila 70 yaşları arasında bir dereceye kadar etkiler. Ameliyat (örneğin prostat ameliyatı), yüksek tansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve psikolojik problemler gibi çeşitli olası nedenler vardır. PDE5 inhibitörleri (Viagra ve Cialis gibi), enjeksiyonlar veya penil implantların hepsinin dezavantajları var, bu yüzden bilim adamları doğal cinsel işlevini geri kazandıracak bir yol bulmaya çalışıyorlar.

Son yıllarda, erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) tedavisinde adipoz kaynaklı kök hücreler, kemik iliği kaynaklı kök hücreler, plasental kök hücreler, idrar kök hücreleri ve kök hücre tedavisi destekleyen kanıtlar sunulmuştur. İnsan klinik denemeleri, sertleşme fonksiyonun iyileştirilmesi için kök hücrelerin başarılı bir şekilde kullanıldığını göstermiştir.

*(Haahr MK et al.  A 12-Month Follow-up After a Single Intracavernous Injection of Autologous Adipose-derived Regenerative Cells in Patients with Erectile Dysfunction Following Radical Prostatectomy: An Open-label Phase I Clinical Trial.Urology. 2018 Jun 27, Stem Cell Therapy for Erectile Dysfunction. Matz EL et al Sex Med Rev. 2018)

​TEDAVİ​

Sertleşme sorunu sıklığı önemlidir ve artmaya devam etmektedir. Sertleşme sorunu için güncel tedavi oral ilaçlar, intrakavernosal enjeksiyonlar , vakum ereksiyon cihazları ve penil implantlardan oluşturur . Bu tür seçenekler hastalık durumunu kalıcı olarak tedavi etmez.

Araştırmacılar kök hücre tedavisinin için etkili bir tedavi stratejisi olabileceğini ileri sürmektedir. Kök hücre penis ereksiyon dokusu içine hastanın kendisinden türetilen kök hücreleri enjekte edilmesini içerir.

Kök hücre tedavisi nedir?

Kök hücreler, hastalıklı organda hasar görmüş hücrelerin yerine sağlıklı ve işlevsel hücrelerin oluşturulmasında etkilidir. “Kök hücre tedavisi” olarak adlandırılan işlem organ nakline benzer, tek fark bir organ yerine kök hücrenin nakledilmesidir.

SONUÇ

Danimarka'daki Odense adlı araştırma grubu bu iyileşmeyi bir yıl boyunca sürdürülmüş ve bu tedavinin uzun vadeli faydalar sağlayabileceği belirtilmiştir. 

Stem Cells (Kök hücre) medikal yayınlar ve akedemik bildiriler doğrultusunda güncellenen sağlık sitesidir. Klinik çalışma-Meta analizler esas alınarak düzenlenmiş tıp metinlerinin hastanın anlayabileceği şekilde sunumu amaçlanmıştır.
Bu site üzerinden gerçek bir muayene, teşhis ve tedavinin yerine geçecek herhangi bir sağlık hizmeti verilmemektedir. Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz. Bu site içeriğinin bu amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.

TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ’NİN EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN RESTORATİF (KÖK HÜCRE / PRP) TEDAVİLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ

Restoratif tedavi grubu olarak isimlendirilen kök hücre ve PRP tedavileri, güncel literatür göz önüne alındığında ‘deneysel’ düzeyde ele alınmaktadır. Bu tarz tedavilerin günümüzdeki uygulamaları, sadece iyi tasarlanmış bilimsel çalışma protokollerinde ve araştırma amaçlı olmak üzere mümkün görülmektedir. Ek olarak, bilimsel araştırma amaçlı bu çalışma protokollerinin hazırlanmasında; ülkemiz kanunlarının öngördüğü şekilde ‘Merkezi-Bölgesel Etik Kurul’ ile ilgili ‘Bilimsel Araştırma Kurulları’ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur. Bilimsel araştırma amaçlı klinik çalışmalarda yer alacak tüm hastaların, sözü edilen tedavi alternatiflerinin klinik etkinlik ve yan etki profilleri açısından detaylı olarak bilgilendirilmeleri ve ‘Aydınlatılmış Onam’ belgelerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

http://www.androloji.org.tr/4/haberler/83/turk-androloji-dernegi-nin-erektil-disfonksiyon-tedavisinde-kullanilan-restorati

IMG_6815.JPG
bottom of page