top of page

Prostat nedir? - Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz (18gr) büyüklüğünde bir bezdir.

Prostat nedir?

 

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz (18gr) büyüklüğünde bir bezdir. Üzerinde sertleşmeyi sağlayan sinirler geçmektedir. Prostatın tam merkezinde üretra denilen mesaneden idrarı boşaltmaya yarayan kanal bulunur. Ejekülasyon (cinsel boşalma) sırasında prostatı çevreleyen kaslar seminal sıvıyı (meni) üretraya doldurur. Seminal sıvı üretra boyunca penis ucuna kadar gelerek buradan dışarıya akar.

 

Prostat yaşam için şart değil, ama üreme için önemlidir. PSA, prostat bezinde üretilen ve kanda da bulunan bir proteindir. Bu test vücutta prostata özgü antijen düzeylerini ölçer. Semen(meni) sıvısının, % 30’u prostat salgısıdır.

 

Prostat salgısı

– pH: 7.5 (Alkali)

– Semene süt görünümünü verir.

– Salgıladığı enzimlerle semen sıvısını önce yogunlaşır, daha sonra ise yoğunlaşmanın erimesini sağlar.

 

Prostat salgısının üremede önemi nedir?

Kadın vaginası asidiktir. Spermlerin bu asidik ortamda tahrip olmasını, ortamı alkali hale getirerek önler. Semeni önce pıhtılaştırarak, koitus sonrasında kadın üreme sisteminde tutunmasını sağlar.Ancak bu esnada spermlerin hareketi kısıtlıdır. Daha sonra ise pıhtılaşmanın erimesini sağlayarak spermlere hareketlilik kazandırır. 

Robotik prostat kanseri ameliyatı

Prostat kanseri bazı hastalarda sadece prostata yerleşir. Bu hastalar tedaviedilebilir tam şifa sağlanabilir. Bazı hastalarımızda ise maalesef hastalık vücuda yayılmış olabilir, tam şifa sağlanamaz.Prostat kanseri kemoterapiye dirençli fakat radyoterapiye duyarlıdır. Prostata sınırlı kalmış kanserde bu yüzden en iyi seçenek ameliyatla bütün prostatın çıkarılmasıdır. Daha sonra idrar kanalı ve idrar torbası (mesane) birbirine bağlanır.

 

Günümüzde uygulanan çeşitli ameliyat yöntemleri vardır. Bunlar açık, kapalı laparoskopik ve Robot yardımlı laparoskopik yöntemlerdir. Amerika'da %85 oranında Robot yardımlı laparoskopik yöntem tercih edilmektedir. Robot yardımlı laparoskopik cihazın ilk üretilen ve en iyisi olarak bilineni da Vinci Robotik Sistemdir.Burada prostat tümüyle çıkartılır ve prostat çıktıktan sonra meydana gelen açıklık idrar torbası ile idrar kanalının dikilmesi ile kapatılır, idrarın rahatlıkla akabileceği yeni kanal oluşturulur.

 

Kısaca yapılan işlemi özetlersek;

Robotun 4 ince kolu bulunmaktadır. Bu kollardan birisi kamera diğer 3 kol ise, cerrahın ameliyat yapmasını sağlayan robotik cerrahi enstrümanlardır. Bu dört ince kol hastanın karnının içine yerleştirilerek ameliyata başlanır. Hastanın göbek deliğine yakın bölgesinden boyutu 12 mmlik kamera yerleştirilir. Ardından 3 delik daha açılır. Birde Asistan doktorun kullanmasına izin verilen 12 mmlik bir delik daha açılır. Bu deliklerden robotik kamera ve robotik cerrahi enstrümanlar batın içine gönderilir. Tüm işlem boyunca hastanın karın bölgesine toplam 5 delik açılmaktadır. Prostat, sperm torbaları ile birlikte dışarıya alındıktan ve yayılma riski olan lenf nodu alındıktan sonra, idrar kanalı ve idrar torbası birbirine bağlanır. Kalıcı sonda tatbik edilir, iyileşme durumuna bağlı olarak genellikle 5 gün sonra sonda alınır. 

 

bottom of page